Aczél Petra:

Belül tágasabb

A modern retorikaelmélet kognitív megközelítései és kapcsolódásai a kommunikációkutatáshoz

 

A modern retorikaelméletet a 20-21. században háromféle diszciplináris meghatározottság jellemzi: a pragmatikai, a társadalomelméleti és a kommunikációtudományi. A pragmatikai a retorikus kód, és a szocio-szemiotikai jelleg miatt kap hangsúlyt, a társadalomelméleti a retorika közéleti érvénye, rendszer- és viszonyszervező kompetenciája, a nyelvben és célokban leképeződő társadalmi mivolta okán nyer szerepet a modern megközelítésekben. A kommunikációtudományi pedig olyan módon határozza meg a modern retorikaelméletet, hogy saját interdiszciplináris természetét - a vizsgálati terület azonossága alapján - vonatkoztatja rá.

A modern retorika nem része a kommunikációkutatásnak, sokkal inkább megnyilvánulása, megjelenítési és értelmezési dimenziója.

A kognitív megközelítés, a kognitív tudományosság a retorikában egy jól elhatárolható részterület létrejöttét eredményezte, emellett pedig bizonyos jelenségek, fogalmak, diskurzustípusok, kommunikatívumok elemzésének lehetőségét teremtette meg.

Az előadás a kognitív retorika részterületének, illetve néhány kiemelt kommunikációs jelenség elemzésének kérdéseit, alapfeltételezéseit, modelljét kívánja röviden bemutatni azzal a céllal, hogy a retorikai relevancián keresztül a kognitív megközelítés további "iránymutatásait" kínálja a kommunikációkutatás számára.

Az előadás tehát ismerteti a kognitív retorika vizsgálati területét, az írásra vonatkozó folyamatmodellek kognitív jellegét, illetve azt, hogy milyen, a műfajra vonatkozó interdiszciplináris és unikális megfontolásokkal szolgált ez a retorikai elmélet, és milyenekkel szolgálhat a kommunikációkutatás számára.

Kitér a metafora, a politikai diskurzus és moralitás, illetve az érvelés "retori-kognitív" megközelítéseire, amelyek tágabb horizontot biztosíthatnak a közéleti kommunikáció és a közéleti diskurzus elemzésére is.

A retorikai szempont érvényesülése nem jelenti a harmadik nézőpont bevonását; ezzel annak igazolására törekszik az előadás, hogy a retorika belülről teszi tágasabbá a kommunikációkutatást, és ugyanígy teremt vonatkozási pontokat a kognitív megközelítés számára.

 

 

 


[vissza a programhoz]