Felhívás
a

Magyar Kommunikációtudományi Társaság

éves konferenciáján való részvételre

 

Helyszíne:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, IE 220 terem
1117 Budapest, Magyar Tudósok körút 2.

Időpontja:
2008. június 13-14.

 

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság 2005. tavaszán alakult meg és 2005. novemberében tartotta meg első konferenciáját Kommunikációkutatás Magyarországon címmel. Második konferenciáját 2007 januárjában Kommunikációkutatás és/vagy médiakutatás? Ez a felhívás a harmadik konferencián való részvételre szólítja meg tagjait és mindazokat, akik érdeklődnek a kommunikáció tudományos igényű vizsgálata iránt. A konferencia témája ebben az évben:

 

Kommunikációkutatás és/vagy kognitív kutatás?

 

A kommunikációkutató igen gyakran találja szembe magát olyan kérdésekkel, amelyekkel más tudományok művelői is foglalkoznak. Ezt a tapasztalatot előző konferenciánkon a médiakutatás alternatívájában szemlélve analizáltuk. Most ugyanezt a kognitív kutatásokra tekintettel tűzzük a konferencia témájául. A kognitív szemléletű kutató magával a megismeréssel és ennek eredményével, a tudással foglalkozik, illetőleg a tudás megszerzésének mikéntjével, a tudás keletkezésével, a tudásban való bizonyságunkkal. Voltaképpen a kognitív kutatások mögött sem egy különálló tudományágról van szó, inkább néha látszólag igen távol eső tudományterületek között törekszenek összekötő kapocsként szolgálni. Ebből már láthatjuk is, hogy egyik fő "erőssége" abban rejlik, hogy nem közös módszertant ad a kutatók kezébe, inkább csak egy irányba mutató módszertanokat. A kérdés az, hogy a két kutatási hagyomány (a kommunikációkutatás, illetőleg a kognitív kutatás) mely területeken jelent alternatívát a kérdésfeltevésekben, mikor versenyeznek egymással; és mely területeken szükséges a kooperáció, mert akár ugyanabból a kérdésből kiindulva is más területek irányába tájékozódik az egyik hagyomány és másikba a másik, de egyik sem a teljesség illúziójával.


A konferencián való részvételi szándékát kérjük a kitöltött Jelentkezési lap elektronikus elküldésével jelezze az MKTT Titkárságának. Aki (várhatóan 20 perces) előadást is kíván tartani a fent megjelölt témakörben az előadás szinopszisát (2000 karakter terjedelemben) 2008. március 26-ig elektronikus formában juttassa el a Titkárság címére. A konferencia Program Bizottsága (elnöke Hamp Gábor) 2008. április 7-ig nyilatkozik a szinopszis alapján arról, hogy az előadást beiktatja-e a konferencia programjába.

A szinopszis alapján kiválasztott legjobb előadástémát az MKTT a Sebők Tamás Díjjal jutalmazza (1000 EUR) és egyúttal felkéri a díjazottat, hogy a konferencia nyitóelőadását tartsa meg. A Sebők Tamás Díj kuratóriumának elnöke Nyíri Kristóf akadémikus.

 


Jelentkezési lap (letölthető word dokumentum)

 

(A felhívás letölthető pdf formátumban)

 

Pályázat a Magyar Kommunikációtudományi Társaság
2008. évi Sebők Tamás Díjának elnyerésére

 

A Sebők Tamás Díjról

 

A konferencia programja

 

 

 

 


titkarsag.mktt@communicatio.hu