Kodolányi János Főiskola

Szilágyi Erzsébet

erzsebetszilagyi@freemail.hu

 

A Kodolányi János Főiskolán - elsőként Magyarországon - 1994-ben kezdődött a kommunikációs szakemberképzés, nappali tagozaton 6 féléves oktatás keretében. A végzett hallgatók főiskolai diplomát kaptak kommunikációs szakember bejegyzéssel, illetve a betétlapon szakirányok - újságíró-lapszerkesztő, televíziós szerkesztő-riporter, rádiós szerkesztő-riporter, PR (Public Relations) megjelöléssel.

2000-ben tért át a főiskola a kreditrendszerű oktatásra, ettől kezdődően szakpárban - nyelvtanár, illetve gazdász - lehetett felvenni a kommunikációs tárgyakat. A hallgatók két diplomát kaptak, kommunikációs szakember (betétlapon a szakirány) megjelölésével.

A választható szakirányok és specializációk a következőképpen alakultak 2002-től:


Intézményi kommunikáció szakirány:

PR specializáció

Közéleti kommunikációs specialiáció

Reklám specializáció


Tömegkommunikáció szakirány:

Rádiós specializáció

Nyomtatott sajtó specializáció

TV specializáció

Internetes újságírás specializáció.


A diplomában a bejegyzés kommunikáció szakos bölcsész (betétlapon a szakirányok megjelölésével).


Az előd alapképzési szak megnevezése: kommunikáció szak

A képzési engedélyszáma: 5943/1996.

A képzési indításának ideje, helye: Székesfehérvár, 1994. Budapest 1999.

Akkreditáció éve, helyszíne értékelése:

1999. Székesfehérvár (nappali) K 2000/2/III. sz. MAB-határozat

2002. Budapest (levelező) A 2002/7/VII/20. sz. MAB-határozat

A kiadott diplomák száma: 1289.

A képzést a képzési idő alatt el nem végző hallgatók száma. 123.


Elérhetőségeink:

Tanszékvezető: Győrffy Miklós főiskolai tanár

8000. Székesfehérvár, Fürdő utca 1.

Telefon: (22) 543-349

Fax: (22) 543-352

E-mail: tanszek_kommun@mail.kodolanyi.hu


Kommunikáció szakon

A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek legyen áttekintésük a társadalom mibenlétéről és működéséről, a társadalmi kommunikációról, mint társadalmi alrendszerről és annak fontosabb intézményeiről és színtereiről, legyenek felkészültek a társadalmi kommunikáció empirikus vizsgálatában való közreműködésre. Olyan humán értelmiségi szakemberek képzése, akik ismerik az emberiség történelme során felhalmozott alapvető egyetemes és nemzeti kulturális értékeket, ismerik az ember és környezet kapcsolatát, képesek és készek közreműködni abban, hogy a múlt és a jelen ismeretében szellemi életünk újabb értékekkel gyarapodjék, hogy az egyetemes magyarság és más nemzetek, nyelvi közösségek szellemi kapcsolata fennmaradjon és erősödjék, valamint képesek Magyarországot, a magyar kultúrát felelősen és hitelesen képviselni hivatalos és személyes nemzetközi kapcsolataikban.

A képzés során a hallgatóknak a tantervben rögzített szakképző és általános értelmiségképző modul keretében kötelező, kötelezően választandó tantárgycsoportokból és tantárgyakból álló kurzusokat kell teljesíteni. Az oktatás előadások, kiscsoportos szemináriumok és gyakorlatok formájában folyik.

Az első két szemeszterben alapozó kommunikációs képzés folyik, melynek során különböző alapozó tárgyak kerülnek oktatásra. Ezt követik a kommunikációs törzsképzés szakismereti tantárgyai, majd a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek elmélyítése céljából szakirányok választhatók.

Az alapos elméleti képzést szakmai gyakorlatok teszik teljessé. A hallgatók az 1. és a 2. félévben 1-1 hetes rádiós és TV-s, a 3. és 4. félévben 1-1 hetes lapszerkesztési és internetes gyakorlaton vesznek részt. A negyedik szemeszter végén 3 hetes nyári gyakorlatot, majd az utolsó félévben 8 hetes szakmai gyakorlatot teljesítenek a választott szakiránynak, illetve specializációnak megfelelően a nyomtatott sajtó, rádió, vagy televízió szerkesztőségében, annak valamely társadalmi-, gazdálkodószervezet kommunikációs osztályán, illetve reklám vagy PR- ügynökségén megfelelő irányítással. Ezek során a gyakorlatban is megismerik az elméletben tanultakat, megismerkednek a szakirányukkal, specializációjukkal kapcsolatos munkaterületekkel, jártasságot szereznek az egyes munkafázisokban A gyakorlat során önálló feladatokat is megoldanak.

Az általános értelmiségképző modulon belül a végzettség és szakképzettség megszerzéséhez nem szükségképpen hozzátartozó általános műveltségi tantárgyakat sajátítja el a hallgató, mely olyan ismeretek megszerzését biztosítja, amelyek a korszerű ismeretanyaghoz hozzátartoznak annak ellenére, hogy a szakképzettség szempontjából csak közvetetten hasznosíthatók.


A szakért felelős oktató, továbbá a képzésben jelenleg résztvevő oktatók névsora:

Győrffy Miklós tanszékvezető, főiskolai tanár

D. Kiss Csaba tanszékvezető-helyettes főiskolai adjunktus

Dr. Mucsi Ferenc szakért felelős oktató

Dr. Bakonyi Kovács István

Dr. Bencédy József

Dr. Bernát István

Dr. Buza Péter

Dávid Erzsébet

Dér Csilla Ilona

Dr. Garamvölgyi László

Gayer Zoltán

Hargittai László

Dr. Házas Nikoletta

Hőnyi Ede

Kazal János

Kucsera Csaba

Dr. Lukács Tibor

Dr. Markovich Réka

Martin Endre

Márfi Tibor

Mottl Ágnes

Nagy Ildikó

Nagy Judit

Nagy Károly

Nej György

Ocsovai Gábor

Pallós Istvánné Dr. Zágoni Erzsébet

Péterffy András

Radnai Zoltán

Dr. Rétfalvi Györgyi

Rosta Péter

Dr. Sós Péter János

Dr. Szathmári István

Szekeres Csaba

Szekeresné Gáspár Judit

Dr. Szüts István

Dr. Szilágyi Erzsébet

Vadócz Péter

Varga László

Virágh Ildikó

Wacha Imre

Wisinger István