KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

 


 

 

Főszerkesztői küldetésnyilatkozat

Jel-Kép kommunikációtudományi folyóirat,
a Magyar Kommunikációtudományi Társaság folyóirata

 

A Jel-Kép a magyar kommunikáció- és médiakutatás meghatározó folyóirata. Történetének alakulása és az egyes számok tartalmának elemzése alapján leírható és bemutatható a hazai kommunikációkutatás története az 1980-as évektől kezdődően. A lapban rejlő értékek mellett ez olyan érv, ami a szakmában dolgozó kutatók és szakemberek számára mindenképpen a lap fenntartása és működtetése mellett szól. 2013-tól a Jel-Kép sikerrel túlélt egy átalakulást, Terestyéni Tamás főszerkesztőnek és a lap akkori szerkesztőbizottságának, illetve szerkesztőségének a segítségével és támogatásával. Akkoriban jelent meg a kommunikációkutatás egy fiatalabb nemzedéke a szerkesztőség tagjai között.

A főszerkesztő elhunytával és a korábbi szerkesztőség tagjainak lemondásával újabb mérföldkőhöz érkezett a folyóirat. A folytonosság fenntartása mindannyiunk felelőssége. Ahogy 2013-ban sikeres volt a változás és a folyóirat új felületet és missziót kapott, úgy a 2023-ban kialakult helyzetre kell ismét előremutató megoldást találni. A változás kezelésében az új szerkesztőségnek nemcsak a korábbi főszerkesztő és a szerkesztőség helyét kell átvennie, de úgy kell megújítania a magyar kommunikációkutatás folyóiratát, hogy közben a változás a hagyományokban gyökerezzék. A legfontosabb elvárás, a lap missziójának, értékrendjének és a korábbi célkitűzéseknek való megfelelés, miszerint a Jel-Kép a kommunikáció- és médiakutatás interdiszciplináris megközelítéseinek ad helyet. Az interdiszciplináris megközelítés számunkra azt jelenti, hogy a kommunikáció társterületeit is beleértjük abba a kommunikációfelfogásba, amit a folyóirat eddig is képviselt (szociológia, nyelvészet, antropológia, humánetológia etc.) A másik fontos elvárás, hogy a Jel-Kép reflektáljon a kommunikáció- és médiakutatás elmúlt évtizedekben történt változásaira.

A főszerkesztői feladatokat 2024. februárjától nem egy főszerkesztő, hanem egy team fogja ellátni. A team tagjai: Korpics Márta egyetemi docens, Andok Mónika egyetemi docens és Myat Kornél kommunikációs PR szakember. A közös főszerkesztésnek a hazai folyóiratoknál nincs még hagyománya, de a nemzetközi lapoknál sok példát láthatunk erre. Mindhárman a kommunikáció-és médiakutatás területen kutatunk és oktatunk, illetve gyakorlati szakemberek is vagyunk. Mindhármunk szakmai portfóliója erős szálakkal kötődik a kommunikáció- és médiakutatáshoz, mindhárman a Horányi Özséb által alapított Társadalmi Kommunikáció Doktori Programban szereztük doktori fokozatunkat, amely már önmagában is ezt a kötődést jelzi és biztosítja. Mindhárman fontosnak tartjuk a hazai kommunikáció- és médiakutatás eredményeinek a megmutatását, amelynek kiemelt műhelye és felülete a Jel-Kép. Mindhárman évtizedek óta publikálunk, szerkesztünk köteteket és vendégszerkesztőként részt vettünk különböző lapszámok összeállításában. Szakmai hátterünk különbözőségére a folyóirat működtetésében előnyként tekintünk.

Főszerkesztői munkánk során szeretnénk a folyóirat értékeihez hűek maradni. S egyben szeretnénk megszólítani és közös, eredményes munkára hívni a hazai kommunikáció- és médiakutatás szakmai közösségét és tudományos műhelyeit!

 

Korpics Márta, Andok Mónika, Myat Kornél

2024. február 6.