KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

 


 

 

Főszerkesztői bemutatkozások

Jel-Kép kommunikációtudományi folyóirat,
a Magyar Kommunikációtudományi Társaság folyóirata

 

Andok Mónika, Ph.D.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció Tanszékének vezetője, habilitált egyetemi docens. Doktori fokozatát 2006-ban szerezte a PTE Társadalmi Kommunikáció doktori programjában. Témája a médiahírek műfajának kulturalista szempontú elemzése volt, vezetője Petőfi S. János. A disszertációból született kötete A hírek története címmel jelent meg a L'Harmattan kiadónál. További kötetei: Digitális média és mindennapi élet (2016), A kommunikáció rituális elmélete (2017), melyek a Gondolat kiadónál jelentek meg. 2018-ban habilitált a Corvinus Egyetemen. Főbb kutatási területei a médiaműfajok, a hálózati kommunikáció, valamit média és egyház kapcsolata. 2020-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szenior kutatója volt, ezen munka eredménye Digitális vallás (2022) című kötete.

Alapító tagja a Magyar Kommunikációtudományi Társaságnak, a Kommunikációs Nevelésért Egyesületnek valamint a "Network for New Media, Religion and Digital Culture Studies" kutatói hálózatnak.

A Jel-Kép folyóirattal még az 1990-es évek elején Szegeden, az akkori József Attila Tudományegyetem kommunikáció szakán ismerkedett meg Terestyéni Tamás óráin, majd az ELTE Izabella utcai könyvtárában forgatta sokat a folyóiratot. Lenyűgözte az a friss, nemzetközi kitekintés, melyet a lap biztosított a kommunikációkutatás világába. Mind kutatásai, mind oktatói tevékenysége során számos, Jel-Kép-ben megjelent kutatást idézett illetve tanít mind a mai napig. Megtiszteltetés számára a főszerkesztői bizottság tagjának lenni.

Publikációi: MTMT

andok.monika [at] btk.ppke.hu


Korpics Márta Ph.D.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Infotechnológiai Tanszékének habilitált docense. Doktori fokozatát 2009-ben a PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Társadalmi Kommunikáció doktori programjában szerezte. Kutatási témája a szakrális kommunikáció volt, ezen belül a zarándoklatok működését kutatta, Tomka Miklós vallásszociológus témavezetése mellett. A disszertáció megjelent könyv formában, A szakrális kommunikáció színterei, a zarándoklat címmel (2014). 2021-ben habilitált az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Kötetei: Vallások és egyházak az Egyesült Európában (2010) (Wildmann Jánossal közösen), A késő modern vallásosság közösségi mintázatai (2020). Több szerkesztett kötet társszerkesztője. Főbb kutatási területei vallás és média kapcsolata, szakrális kommunikáció. Motivált felsőoktatási oktatóként kutatói részterülete a felsőoktatás-pedagógia.

Alapító tagja a Magyar Kommunikációtudományi Társaságnak, melynek évek óta alelnöke is. Tagja a Kommunikációs Nevelésért Egyesületnek.

A Jel-Kép folyóirattal, ahogy annak idején ez teljesen természetes volt, még egyetemi hallgatóként találkozott Pécsett, az akkor ott még csak specializáció keretében oktatott kommunikációs tanulmányok során. Kutatóként többször is publikált a folyóiratban, vendégszerkesztőként részt vett a Magyar Kommunikációtudomány Társaság konferenciaszámainak megjelentetésében. Oktatóként gyakran javasolta a folyóiratot szakdolgozók és TDK dolgozatot író hallgatók számára. Megtiszteltetés a folyóirat főszerkesztői csapatának tagjaként dolgozni.

Publikációi: MTMT

Korpics.Marta.Katalin [at] uni-nke.hu


Myat Kornél

Kommunikációs szakember, médiakutató és doktorjelölt a Debreceni Egyetem Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola Mediális kultúratudomány alprogramjában. Óraadóként többek között a Zsigmond Király Főiskola (Milton Friedman Egyetem), a BCE Közigazgatás-tudományi Kar, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar és a Károli Gáspár Református Egyetem képzésein oktatott kommunikáció és pr tematikájú tárgyakat, valamint utóbbi intézményben tanársegédként is dolgozott. Fő kutatási területe a késő modern médiakörnyezet és annak társadalmi cselekvésre való hatása. Oktatói tevékenysége mellett közel 20 éve a kommunikációs szektorban dolgozik kommunikációs és pr szakértőként segítve a vállalatokat, emellett a PPH Media GyártásTrend technológiai magazinjának felelős szerkesztője, illetve szaklapok, többek között az IT Business informatikai szaklap szerzője.

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság tagja.

A Jel-Kép folyóiratot még a Pécsi Tudományegyetemen ismerte meg, ahol kommunikáció és magyar szakon diplomázott. A hazai kommunikációkutatás egyik első szaklapját fontos alapnak tartja a kommunikáció tudománnyá válásának hazai megalapozásában. A folyóiratba kutatói pályája során rendszeresen publikált. Megtiszteltetés számára, hogy a Jel-Kép szakfolyóirat főszerkesztői bizottságának tagjaként a hazai kommunikáció- és médiakutatás tudományos fellendítéséért és annak nemzetközi körforgásba való még intenzívebb bekapcsolásáért dolgozhat.

Publikációi: MTMT

kornelmyat [at] gmail.com